LinE - Leader in Education

Rus dili

Əgər Siz Rus dilində danışıb və anlamağa hazırsınızsa, onda düzgün ünvandasınız. Biz başlanğıc səviyyədən professional səviyyəyə kimi audio və müxtəlif qrammatik tapşırıqlar vasitəsilə maraqlı dərslər təklif edirik. Rus dilinin tədrisində peşəkar və ya akademik məqsədlərdən asılı olmayaraq tələffüs, sözlər, qrammatika, eyni zamanda eşitmə və yazma bacarıqları öyrədilir.